Praktická zubní lékařka MUDr. Hana Havlová oznamuje, že ukončuje činnost zubní ordinace ke dni 31. 12. 2023.
Do 30. 11. 2023 si po předchozí telefonické domluvě mohou pacienti vyzvednout opis své zdravotní dokumentace (poplatek za vystavení opisu 100 Kč).

Informace o převzetí zdravotnické dokumentace

Informace pro pacienty

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor zdravotnictví, oznamuje, že dle§ 57 odst. 3 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších přepisů, převezme po ukončení poskytování zdravotnických služeb zdravotnickou dokumentaci pacientů od poskytovatele:

MUDr. Hana Havlová

Obor: Zubní lékařství

Místo poskytování zdravotnických služeb:
Palachova 694/51
412 01 Litoměřice

Krajský úřad dle § 57 odst. 3 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších přepisů, na základě písemné žádosti pacienta předá zdravotnickou dokumentaci novému lékaři, kterého si zvolí pacient.

Na žádost uvádějte jméno a příjmení pacienta, datum narození, bydliště, eventuálně telefonní číslo, identifikační údaje předchozího poskytovatele (viz výše) a jméno a adresu NOVĚ zvoleného poskytovatele zdravotních služeb.

Žádost zasílejte písemně na adresu krajského úřadu, nebo prostřednictvím datové schránky ID DS: t9zbsva nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem.

Můžete použít i tiskopis žádosti, který je ke stažení na webu Ústeckého kraje zde.

Oznámení pro pacienty o ukončení činnosti

Vážení pacienti,
praktická zubní lékařka MUDr. Hana Havlová oznamuje,
že ukončuje činnost zubní ordinace ke dni 31. 12. 2023.

Do 30. 11. 2023 si po předchozí telefonické domluvě mohou pacienti vyzvednout opis své zdravotní dokumentace
(poplatek za vystavení opisu 100 Kč).

Informace o převzetí zdravotnické dokumentace najdete zde.

Děkuji za pochopení, MUDr. Hana Havlová